Lehtokukka

Most Popular Photos

The Curious Cock, The Jealous Hen and the Mystery of The Black Feather

The Curious Cock, The Jealous Hen and the Mystery of The Black Feather

The Photographs of Jouko Lehto at Pixels.com

To Blogs

Jouko Lehto & Lehtokukka photography

Lehtokukka photography on pieni, henkilökohtaisesti palveleva Nokialla toimiva valokuvausyritys. Pääasiassa teemme muoto- ja lapsikuvauksia sekä perhejuhlien kuvauksia. Olemme erikoistuneet kuvauksiin asiakkaiden haluamissa ympäristöissä – kodeissa, juhlapaikoissa, kirkoissa, mökeillä… Te kerrotte paikan ja ajan, kuvaajamme tulee sinne.

Muutkaan kuvausaiheet eivät ole meille vieraita – näiltä sivuilta voitte saada käsityksen osaamisestamme. Käytämme yleensä digitaalista kuvauskalustoa, mutta halutessanne kuvaamme myös filmille.

Voit pyytää hinnastomme osoitteesta lehtokukka@gmail.com. Samalla voit tiedustella mahdollista aikataulua kuvaukselle. Emme ole sitoutuneet vain yhteen laboratorioon – mikäli haluamaanne tuotetta ei löydy listaltamme, kysykää!

Myynnissä olevia kuvia löytyy osoitteesta http://pixels.com/profiles/jouko-lehto.html . Tiedostolisenssit osoitteesta http://licensingpixels.com/profiles/jouko-lehto.html .

Kiitos!

Lehtokukka photography is a small, personally serving photography company, working at Nokia town. We usually do portraits and child-photography as well as family celebrations. We are specialized on location-work – homes, festive locations, churches, cabins – you’ll say where and when, our photographer will be there. Other subjects are not strange to us either – you can have an idea what we can do from these pages.

We usually work with digital equipment, but film is not unfamiliar to us – we work as you wish. You can ask our price list from lehtokukka@gmail.com. At the same time you can ask about possible time for a job. We are not committed to only one laboratory – if you can’t find the product you want from our list, just ask!

If You are interested in bying some of our photos, you'll find some from address http://pixels.com/profiles/jouko-lehto.html. Licenses for files at http://licensingpixels.com/profiles/jouko-lehto.html

Thank you!

Uudet - New